AVÍS LEGAL

1. Titularitat del domini WWW.ROQUETAORIGEN.COM

En compliment de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat del domini és de:

• Titular: ROQUETA ORIGEN
• C.I.F. B65206708 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 7113, foli 167, fulla 85726, llibre 6387, Secció 2a, inscripció 1a.
• Domicili social: Masia Roqueta, s/n 08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó (Barcelona)
• Tel: +34 93 874 35 11 – Fax: +34 93 873 72 04
• Correu electrònic: info@roquetaorigen.com

2. Accés al Lloc Web

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del LLoc Web (en endavant, l'Usuari) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com les seves modificacions, donat que ROQUETA ORIGEN es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cada un dels casos que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions. En qualsevol cas, el simple fet de l'ús i navegació pel Lloc Web suposarà l'acceptació com Usuari sense cap tipus de reserva de totes i cada una de les condicions generals d'accés i d'ús presents.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents a la web, com poden ser a títol purament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de ROQUETA ORIGEN, que disposa en el seu cas del dret d'ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, pel que no poden entendre's cedits a l'Usuari cap dels seus drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, en base a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en la web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web, i en el seu cas la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport o per qualsevol mitja tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit de ROQUETA ORIGEN.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de ROQUETA ORIGEN, sense que pugui entendre's que l'accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant, el simple accés per l'Usuari a la web, comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de
ROQUETA ORIGEN

4. Hiperenllaços i/o Links

Entre els continguts existents a la web, podran encloure's enllaços amb altres webs gestionades per tercers, amb objecte de facilitar l'accés de l'usuari a la informació intercanviable a través d'internet.

ROQUETA ORIGEN no es responsabilitza de la existència d'enllaços entre tercers i altres webs alienes a ROQUETA ORIGEN i els enllaços que es puguin facilitar a través de la web tenen finalitats informatives per a l'usuari de la web, però en cap cas situarien ROQUETA ORIGEN en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es pogués oferir a tercers per mitja dels enllaços i, per tant ROQUETA ORIGEN no es fa responsable dels danys produïts per il·licitud, qualitat, desactualització, in disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, ROQUETA ORIGEN s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveix i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. Advertir a l'Usuari que en el suposat que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a ROQUETA ORIGEN mitjançant correu electrònic.

Per últim, queda prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins publicitaris, comercials o d'associació a pàgines webs alienes a ROQUETA ORIGEN que permetin l'accés a la web de ROQUETA ORIGEN sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de ROQUETA ORIGEN s'establirà les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al lloc web de ROQUETA ORIGEN.

5. Condicions d'ús del Lloc Web

5.1 General

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús al Lloc Web, és lliure i voluntari realitzant-se sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant l'Usuari s'obliga a utilitzar la web, de forma correcta i lícita de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets i interessos de ROQUETA ORIGEN, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer o que de qualsevol altre forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i demès equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de ROQUETA ORIGEN o de tercers, pel que l'Usuari contestarà cap a ROQUETA ORIGEN o cap a tercers de qualsevol dany o perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l' incompliment de d'aquestes obligacions.

Durant la utilització del lloc web per l'Usuari, quedaran també prohibides de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

• La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu, o programa dissenyat per interrompre, danyar o limitar el funcionament de la web, de qualsevol dels serveis o xarxes de ROQUETA ORIGEN, de qualsevol software, hardware o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altre informació de ROQUETA ORIGEN o qualsevol tercer.
• Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, servidors o xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
• Prohibició d'usar identitats falses i suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altre forma.
• Falsificar o alterar qualsevol informació de ROQUETA ORIGEN.
• La prohibició d'introduir, emmagatzemar o difondre, en la web o des d'aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, normes, costums i ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuries, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atendi contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
• No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la web, i no usar continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
• Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5.2 Obligacions dels usuaris

En relació amb els continguts i la Propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades al corresponent apartat, l'usuari té les següents obligacions:

• No reproduir de cap forma, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, la web de ROQUETA ORIGEN ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant l'autorització expressa i per escrit de ROQUETA ORIGEN.
• No suprimir, eludir o manipular el copyright i demès dades significatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol dels mecanismes d'informació que puguin contenir els continguts.
• No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquesta pàgina web.
• Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport.
• Estarà prohibit també reproduir o copiar per ús privat els Continguts que puguin ser considerats com software o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquestes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret de posar a disposició de tercers.
• Col·laborar amb un tercer a realitzar qualsevol de les conductes descrites.

6. Exclusió de responsabilitat

ROQUETA ORIGEN en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se' n puguin derivar.

ROQUETA ORIGEN no assumeix cap responsabilitat pel retràs, borrat, entrega errònia, o error al guardar comunicacions d'Usuaris o configuracions personals.

ROQUETA ORIGEN tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Lloc Web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers en motiu d'actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda al Lloc Web.

ROQUETA ORIGEN es reserva el dret a negar a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.

La utilització del Lloc Web està subjecta a tota normativa aplicable i l'Usuari serà l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc Web.

L'accés al Lloc Web no implica l'obligació per part de ROQUETA ORIGEN de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ROQUETA ORIGEN no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.

ROQUETA ORIGEN no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l'accés o ús dels Continguts o del Lloc Web.

ROQUETA ORIGEN no serà responsable tampoc de:

• Els possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
• De l'ús per part de tercers d'elements propietat de ROQUETA ORIGEN que confonguin la seva personalitat;
• Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
• Del incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la web de ROQUETA ORIGEN;
• La falta de funcionament de la web o d'algun dels seus serveis per causes alienes a ROQUETA ORIGEN;
• Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d'aquest;
• L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als Continguts;
• De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l'ordre públic, del Lloc Web o dels seus Continguts, per part dels Usuaris;
• Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, errors informàtics o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
• En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web ens remetem a l'establer en l'apartat 3 del present avís legal referent als Hiperenllaços i/o Links.

7. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'usuari pot dirigir-se a ROQUETA ORIGEN a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

• Correu postal: Masia Roqueta, s/n 08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó, Barcelona
• Tel: +34 93 874 35 11 – Fax: +34 93 873 72 04
• Correu electrònic: info@roquetaorigen.com

Referits canals de comunicació també seran vàlids per a la comunicació per part de qualsevol Usuari que tingués coneixement de que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts dels quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb ROQUETA ORIGEN.

Per altre banda la recepció per part de ROQUETA ORIGEN de qualsevol comunicació no suposarà, segons el disposat en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l'Usuari com a comunicant.

8. Legislació y jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, en el seu cas, coneixerà l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però que en el cas de que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts es sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre foro que els pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.